מחקר בנושא יוזמה, מנהיגות ואחריות חברתית בקרב בוגרי תכניות לעידוד מעורבות חברתית במרכז האקדמי לב

7 אפריל, 2019

בימים אלה צוות מחקר מטעם המרכז האקדמי לב והאוניברסיטה העברית בירושלים עורך מחקר במימון קרן רוטשילד בנושא השפעתן של תכניות המקדמות אחריות חברתית ומנהיגות על סטודנטים שהשתתפו בהן, במרכז האקדמי לב.

המחקר בודק כיצד משפיעה ההשתתפות בתכניות אלה על הבוגרים, במימדים כמו הסתגלות אקדמית, זהות מקצועית ותחום העיסוק המקצועי, מנהיגות, השפעות בינאישיות, תפיסות ועמדות, דפוסי התנהגות חברתית-אזרחית, שילוב בחברה ועוד.