אירועים

עשייתנו לאורך השנים כללה יצירה של מספר מרחבים למפגש המשלבים מרצות ומרצים, סטודנטים פעילים, ארגוני חברה אזרחית, ונציגי מוסדות להשכלה גבוהה. המטרה ביצירת מרחבים אלו היא לאפשר שיתוף בידע ולמידת עמיתים על יחסי אקדמיה-חברה, ולטפח רשתות חברתיות ושיתופי פעולה בין המשתתפים.
 
מסגרות אלו כוללות:
  • סדנאות למרצות ומרצים המלמדים קורסים משלבי עשייה, או מעוניינים בפיתוח קורסים מסוג זה, לדיון בנושאים של  פדגוגיה, עבודה עם ארגוני חברה אזרחית, והערכה.
     
  • כנס שנתי המיועד למפגש בין כל המעורבים בתוכניות קמפוס-קהילה, להצגת ידע על מדיניות של מעורבות חברתית,  למידה מסיפורי הצלחה, ומחקר על קורסים משלבי עשייה.