קורסים

מאז הקמתה ב-2006, תמכה שותפות אקדמיה-קהילה בפיתוח עשרות קורסים המשלבים עשייה של סטודנטים לשינוי חברתי, צדק חברתי, וזכויות אדם. קורסים אלו התקיימו ב-15 אוניברסיטאות ומכללות בכל הארץ – ממכללת תל-חי בצפון, ועד קמפוס אוניברסיטת בן-גוריון באילת בדרום. הקורסים משלבי העשייה מקיפים טווח רחב של דיסציפלינות ותחומי ידע, ובכללם: משפטים, סוציולוגיה, לימודי מגדר, זכויות אדם, אמנות, מוסיקה, ארכיטקטורה, תכנון מרחבי, עבודה סוציאלית, חינוך, גיאוגרפיה, מדעי המדינה, ולימודי סביבה.
 
בשנים 2006-2011 תמכה שותפות אקדמיה-קהילה בפיתוחם של קורסים משלבי עשייה.
 
מאז שנת הלימודים תשע"ב (2011/12) אנו ממשיכים בקידום קורסים משלבי עשייה באמצעות:
  • ייעוץ למרצות ומרצים המלמדים קורסים משלבי עשייה, או מעוניינים לפתח קורסים מסוג זה.
  • קידום שיתופי פעולה בין קורסים משלבי עשייה לבין ארגונים לשינוי חברתי.
  • פיתוח תיעוד, מחקר וכתיבה לאפשר הפצת מידע בתחום.
  • המשך קיום ימי עיון וסדנאות לחשיבה משותפת ויצירת רשתות של מרצות ומרצים, נציגי ארגונים חברתיים, ובעלי תפקידים במוסדות להשכלה גבוהה המעורבים בתוכניות המשלבות בין לימוד אקדמי לבין עשייה חברתית.