סטודנטים

השותפות פועלת במגוון דרכים להעמיק את ההבנה של סטודנטים את הקונטקסט החברתי בו הם פועלים, לפתח את יכולותיהם לפעול לשינוי חברתי, ולהרחיב את פעילותם ומעורבותם האזרחית.
 

קורסים משלבי עשייה 

 
מאז הקמתה תמכה השותפות בפיתוח קורסים אקדמיים המשלבים עשייה חברתית של סטודנטים. אנו מעודדים סטודנטים שמתעניינים בעשייה לשינוי או סטודנטים פעילים המחפשים להעמיק את הידע והעשייה החברתית שלהם להשתתף בקורסים משלבי עשייה. לרשימת הקורסים שתמכנו בפיתוחם לחצו כאן
לעבודות סטודנטים שהשתתפו בקורסים משלבי עשייה, לחצו כאן.
 

סמינרים לסטודנטים פעילים 


השותפות מקיימת סמינרים לסטודנטים פעילים, בהשתתפותם של ארגוני סטודנטים וארגונים לשינוי חברתי. הסמינרים מהווים מרחב לדיון ופיתוח חשיבה חברתית ופוליטית, רכישת כלים פרקטיים לשינוי חברתי, יצירה ושימור של רשתות חברתיות, וחיזוק המחויבות בקרב דור חדש של סטודנטים לפעול לצדק חברתי. 
לפרטים נוספים 
לחצו כאן.
 

כנסים וימי עיון

  
הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה מהווים שותפים חשובים ומרכזיים לפעילות שותפויות בין האקדמיה לקהילה. השותפות מקיימת כנסים וימי עיון אקדמיים המשותפים למרצים, לסטודנטים, ולארגונים חברתיים – במטרה ליצור שיח משותף בנושא שינוי חברתי, מרחב להתייעצות, ולמידת עמיתים והחלפת מידע. 
לפרטים נוספים 
לחצו כאן.