עבודות סטודנטים

שם: שלומית שטיין 
נושא העבודהבשני קווים מקבילים או בתנועה מעגלית מתמדת? פינוי משפחות שייח ג'ראח בראי משפט וחברה

קורס: זכויות אדם בחברה הישראלית 
מרצה: ד"ר דפנה גולן- עגנון 
מוסד: האוניברסיטה העברית בירושלים 

שם: כאותר מתאני 
נושא העבודהאני והיא אחת אנו 
קורס: שוויון והבדלים בין המינים 
מרצה: ד"ר דפנה גולן- עגנון 
מוסד: האוניברסיטה העברית בירושלים 

שם: תמר אצקסון 
נושא עבודה"השיח על מין ומיניות בין בני נוער ובבתי ספר בישראל"

קורס: חינוך לשוויון ומניעת אלימות בין המינים 
מרצה: ד"ר דפנה גולן- עגנון 
מוסד: האוניברסיטה העברית בירושלים 

שם: מורן ססי 
נושא העבודה"העלאת מודעות בסדנאות למניעת אלימות מינית: הרצף שבין ידיעה- ואי ידיעה"

קורס: חינוך לשוויון ומניעת אלימות בין המינים 
מרצה: ד"ר דפנה גולן- עגנון 
מוסד: האוניברסיטה העברית בירושלים 

שם: לירון ברדוגו 
נושא העבודה"תרגיל סיכום בקרוס זכויות אדם והחברה הישראלית"

קורס: זכויות אדם והחברה הישראלית 
מרצה: ד"ר דפנה גולן- עגנון 
מוסד: האוניברסיטה העברית בירושלים 

שם: ניירוז 
נושא העבודה"סדנאות בנושא תקיפות מיניות"מרצה: ד"ר דפנה גולן- עגנון 
מוסד: האוניברסיטה העברית בירושלים 

שם: אתי ביטון, מיכל זיו, נעם פרי, ענת שטרמן, רונה משיח 
נושא העבודה: "סטודנטים נגד קליינטים"

קורס: זכויות אדם, פמיניזם ושינוי חברתי 
מרצה: ד"ר דפנה גולן- עגנון 
מוסד: האוניברסיטה העברית בירושלים 

שם: נטע בר 
נושא העבודה"קורבן של אף אחד"קורס: שוויון ומניעת אלימות בין המינים 
מרצה: ד"ר דפנה גולן- עגנון 
מוסד: האוניברסיטה העברית בירושלים