זכויות המיעוט הערבי הפלסטיני בישראל

ד"ר יוסף ג'בארין וד"ר אילן סבן                                                                     

הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

שם הקורס: זכויות המיעוט הערבי הפלסטיני בישראל

  

הסטודנטים מסייעים לארגונים בעשייה המשפטית בקידום זכויות המיעוט הערבי, לומדים להכיר את נציגי החברה האזרחית כפעילים חברתיים/משפטנים וכבני המיעוט הערבי, ומפתחים תובנות רחבות לגבי היכולת של המשפט לשמש כלי לשינוי חברתי. הקורס יוצר מרחב עבודה משותפת בין סטודנטים יהודים וערבים.